úvodní stránka  |  o nás  |  kontakty  
ZKUŠEBNY BRZD ANALYZÁTORY VÝFUKOVÝCH PLYNŮ / KOUŘOMĚRY
Ceník  


1 | 2 | 3 | 4 | 5

Stabilní detektor plynů DetEx DP 34Detektor je vybaven senzorem pro detekci a stanovení koncentrace zemního plynu, propan-butanu, uhlovodíků a jiných těkavých látek. Lze ho tedy instalovat i v autoservisní dílně, kde se počítá s vjezdem automobilů vybavených alternativním plynovým pohonem. Senzor detektoru využívá změny odporu polovodivého oxidu kovu upevněného na keramické podložce s naprášenou platinovou cívkou. Ke změně odporu dochází za přítomnosti oxidovatelné složky plynu, která je schopna reagovat s kyslíkem na povrchu polovodiče zahřátého na pracovní teplotu. Odpor polovodiče se mění v závislosti na koncentraci reaktivní složky plynu.

Informace o koncentraci propan butanu, zemního plynu, uhlovodíků a dalších těkavých látek v rozmezí 0-100 % dolní meze výbušnosti (DMV) se objeví ve sloupci LED diod. Dosažení 1.stupně 10 % DMV je indikováno samostatnou žlutě svítící diodou, 2.stupeň 20 % DMV je indikován samostatnou červeně blikající diodou a zvukovým signálem. Detektor je možno nacejchovat na příslušný plyn dle požadavků zákazníka.

Při zvýšené koncentraci detektor signalizuje překročení hodnot opticky a akusticky. Kontakty relé lze využít k signalizaci (např. silná siréna), k zapnutí ventilátoru, k vypnutí hlavního přívodu plynu apod. V autoservisu se např. tento detektor umísťuje max. 20 cm nad úroveň podlahy.

Elektroniku přístroje tvoří osazená deska tištěného spoje včetně síťového transformátoru, svorkovnice, piezosirény, výstupních relé a čidel umístěných v přístrojové krabici z ABS materiálu. Detekovaný plyn je k čidlu nasáván vnitřním ventilátorem.

Detektor informuje o množství unikajícícho plynu:
- 1.stupeň (10 % DMV)
- 2.stupeň (20 % DMV)
- sloupec 12 svítivých diod indikujících průběžné hodnoty 0-100 % DMV.

Funkčnost přístroje možno ověřit testovacím tlačítkem. Informace o provozním stavu detektoru je indikována svítivými diodami (detektor v provozu a porucha provozu).

Dolní mez výbušnosti (DMV) a horní mez výbušnosti (HMV) pro směsi některých běžných hořlavých plynů a par se vzduchem jsou uvedeny v připojené tabulce. Z ní vyplývá, že čím více uhlíku (Cx) hořlavá látka obsahuje, tím nižší objemové procento postačuje k dosažení dolní meze výbušnosti a je nebezpečnější. Např. u metanu je 100 % DMV dosaženo při 5 obj.%, u propanu již při 2,1 obj.%.
látka

směs se
vzduchem
(obj.%)

DMV

HMV

zemní plyn
metan CH4
propan C3H8
butan C4H10
etylen C2H4
propylen C3H6
benzen C6H6
toluen C7H8
etylalkohol C2H6O
dimetylketon C4H6O
dietyleter C4H10O
vodík H2

5,0
5,0
2,1
1,8
3,0
2,2
1,4
1,3
3,9
2,2
1,7
4,0

15,0
15,0
9,5
9,1
32,0
10,3
7,1
6,7
19,0
13,0
49,0
75,0Technické parametry:
základní rozsah 0 - 100 % dolní meze výbušnosti, základní chyba max. 10 % z rozsahu, citlivost 0,1 obj.%, stabilita nuly zajištěna elektronicky, teplota vzduchu - 20 až + 40°C, vlhkost vzduchu max. 80 %, napájecí napětí 230 V/50 Hz, příkon 3,5 VA, výstupy: 1.stupeň 10 % DMV (kontakty relé č.1), 2.stupeň 20 % DMV (kontakty relé č.2), prostředí SNV 0, rozměry 130x180x80 mm, hmotnost 500g.Indikátor hořlavých plynů a par DetEx SDP 63 (souprava)


Přenosný detektor plynů a par DP 63 je určen k detekci a stanovení koncentrace hořlavých plynů a par v prostorách, kde může dojít k úniku z rozvodů, provozních zařízení a všude tam, kde existuje možnost vzniku výbušných směsí. Tedy také ke zjišťování případných netěsností plynových zařízení, která jsou instalována v automobilech s alternativním plynovým pohonem.

V přístroji DP 63 je použit planární oxidový senzor špičkových parametrů vyvinutý v České republice pro detekci a stanovení koncentrace zemního plynu, propan-butanu, svítiplynu, uhlovodíků a jiných těkavých organických látek.

V základním provedení je stupnice detektoru cejchována pro zemní plyn nebo propan-butan. Indikace se realizuje sloupcem 12 světelných diod určujících koncentraci plynu. Detektor v tomto provedení není selektivní pro účinnou složku plynu, ale reaguje na celkové množství hořlavých látek obsažených ve směsi se vzduchem. Elektronické vyhodnocování umožňuje dlouhodobou stabilitu a reprodukovatelnost naměřených údajů bez vnějšího seřizování. Kalibrační cyklus je stanoven na 1 rok.Součástí soupravy je nasávací zařízení DetEx K 60, které umožňuje zjistit místo úniku plynu, i když je velmi obtížně přístupné. Sestává se z balónku s výtlačným ventilkem, hadičky, krytky a nasávací trubičky. Pro nabíjení NiCd akumulátorů slouží nabíječka SZ 12/2/100 (napájecí napětí 230 V/50 Hz, výstupní stejnosměrné napětí 12 V, max.výstupní proud 0,1 A). Doba nabíjení je 16 hodin.

Technické parametry:
základní rozsah 0 - 20 % dolní meze výbušnosti, základní chyba max. +/- 10 %, citlivost 0,1 obj.%, stabilita nuly zajištěna elektronicky, teplota vzduchu - 20 až + 40°C, vlhkost vzduchu max. 80 %, napájecí napětí 9,6 V (8 článků NiCd), doba provozu 2 h nepřerušovaně, 8 h běžného provozu, rozměry dl. 320 mm, průměr 38 mm, hmotnost 450 g.© 2024 Jaroslav Štemberk - AUTOSERVA
stemberk@autoserva.cz, tel: 261 215 394


AKČNÍ sady nářadí, kufry, dílenské vozíky

akce Beta 2024

závazné podmínky pro zpracovávání osobních údajů v Autoserva dle GDPR

12.2.2016 Kit pro detekci úniků v systémech vozidel UV lampa NOVINKA v Akční zaváděcí ceně za poloviční cenu konkurenčních výrobků

cejchovaný pneuhustič se schválením ministerstva dopravy pro měření ve stanicích STK

Pro úsporu Vašich spotřebních nákladů brousíme na speciální profesionální brusce frézky k odvrtávačkám bodových svárů v kvalitě jako nové za cenu 130,- Kč bez DPH

 
 
Napište nám